راهنمای خرید نرم افزار

وب سایت روانشناسی امین

فروشگاه روانشناسی

دانلود لیست نرم افزارهای وب سایت روانشناسی امین

پاورپوینت روزه از دیدگاه روانشناسی

پاورپوینت روزه از دیدگاه روانشناسی

روزه از دیدگاه روانشناسی
روزه یکی از احکام انسان ساز اسلام است که فواید جسمی و روحی فراوان دارد. روزه شفابخش جسم و توان بخش جان است، پاک کننده آدمی از رذایل حیوانی است، در ساختن فرد صالح و اجتماع بسیار موثر است و در تهذیب و تزکیه نفس و رهاندن انسان از روزمره گی تاثیر بسزایی دارد.

Last Updated on Tuesday, 26 August 2014 13:05
Register to read more...
روانشناسی بالینی مدیر سایت
Author: Amin Azizi