Notice: Undefined variable: agent in /home2/psycholo/domains/psychologytest.ir/public_html/old/plugins/system/helix/core/class.helper.php on line 299

راهنمای خرید نرم افزار

وب سایت روانشناسی امین

فروشگاه روانشناسی

دانلود لیست نرم افزارهای وب سایت روانشناسی امین

عضويت در كانال تلگرام وب سايت روانشناسي امين

راهنمای خرید نرم افزار

راهنمای خرید نرم افزار

وب سایت روانشناسی امین

راهنمای خرید نرم افزار

وب سایت روانشناسی امین

پشتیبانی

امین عزیزی
Telephone number of امین عزیزی 09175382824

جستجو

فیس بوکفروشگاه فروشگاه RSS

حاضرین در سایت

ما 6 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مقیاس تفسیر مسئولیت RIS

آخرین به روز رسانی جمعه, 04 ارديبهشت 1394 15:26

مقیاس تفسیر مسئولیت (RIS)[1]

می خواهیم بدانیم که عکس العمل شما در مقابل افکار مزاحم دردو هفتۀ گذشته چه بوده است ؟

افکار مزاحم، افکاری هستند که به طور ناگهانی وارد ذهن شما می شوند و ممکن است اختلالی در آنچه که فکر می کنید یا آنچه که انجام می دهید به وجود بیاورند و همیشه این نوع افکار درموقعیت های جداگانه رخ می دهند .آنها ممکن است به صورت کلمات  ، تصورات  ذهنی ، یا یک تکانه باشند ( مانند یک اجبار ناگهانی برای انجام دادن بعضی اعمال ) . ما در مورد آن افکار مزاحمی که غیر قابل قبول هستند صحبت می کنیم .تحقیقات نشان داده اند که بسیاری از مردم در برهه ای از زندگی خود و به نحوی این افکار مزاحم غیرقابل را تجربه می کنند. این افکار می توانند خیلی شدید یا خفیف باشند .بنابراین می توان گفت که این امر به هیچ وجه غیرطبیعی نمی باشد .

نمونه هایی از افکار مزاحم ناخوشایند عبارتند از :

 

— تصوراتی از حملات مکرر به کسی

—تفکر ناگهانی مبنی براینکه دستهای شما کثیف هستند و ممکن است باعث آلودگی شما شوند .

 — افکار ناگهانی مبنی براینکه شما شیر گاز را نبسته اید و یا اینکه در را قفل نکرده اید .

—تصورات نامعقول مکرر مبنی براینکه فرد مورد علاقۀ شماآسیب خواهد دید.

—اجبارهای مکرر مبنی براینکه حمله و آسیب به کسی برسانید (اگر چه شما هیچ وقت این کار را انجام ندهید).

اینها نمونه هایی ازافکار مزاحمی است که می توانند ایده هایی به شما بدهند تا بدانید منظور ما چیست . البته مردم در مورد نوع افکاری که دارند به طور قابل ملاحظه ای با یکدیگر متفاوت هستند .

نکتۀ مهم: در مورد افکار مزاحمی که دردو هفتۀ گذشته داشته اید ، به خوبی فکر کنید و به سؤالات زیر پاسخ دهید . سؤالات به تمام افکار مربوط نمی شوند ، بلکه مخصوص افکار مزاحم منفی شما هستند .

لطفاً تمام افکار مزاحمی که در دو هفتۀ گذشته داشته اید را یادداشت کنید. این پرسش نامه از دو قسمت تشکیل شده است .

در زیر مواردی از افکار مزاحم وجود دارند که در زمان نگرانی شما در ذهن تان جریان پیدا می کنند و می دانیدکه همۀ آنها غیرمنطقی و نامعقول هستند .در مورد مواقعی فکر کنید که در دوهفتۀ گذشته به وسیلۀ افکار مزاحم ، تصورات و تکانه ها ناراحت شده اید.

 

 

الف- تداوم و تکرار

مشخص که هر چند وقتی کبار فهرستی از ایده های زیر در زمانی که به وسیلۀ، افکار مزاحم، تصورات یا تکانه ها ناراحت می شوید ،اتفاق می افتادند. با به کاربردن مقیاس زیر دور شمارهای علامت بزنید که به طور کامل و صحیح فراوانی وقوع ایده ها را نشان می دهد.

در طول دوهفتۀ گذشته:

0        هرگز ایده ای اتفاق نیفتاده است .

1        به ندرت ایده ای اتفاق افتاده است.

2        تقریباً نیمی از اوقاتی که من افکار مزاحم و ناراحت کننده داشتم ، ایده ای اتفاق می افتاد.

3        معمولاً ایده ای اتفاق می افتاد .

4        من وقتی افکار مزاحم داشتم ، همیشه ایده ها اتفاق می افتادند.

خرده مقیاس F1

سئوال

4

3

2

1

0

اگر من در مقابل افکار مقاومت کنم ، این امر بدین معنی است که من فردی غیر مسئول هستم.

 

 

 

 

 

مسئول صدمات جدی هستم.

 

 

 

 

 

نمی توانم بگذارم که این افکار واقعیت پیدا کنند.

 

 

 

 

 

اگر حالا اقدام نکنم ، چپیزی اتفاق خواهد افتاد که در آن صورت ، من مقصر خواهم بود.

 

 

 

 

 

باید مطمئن باشیم که چیز وحشتناکی اتفاق نخواهد افتاد .

 

 

 

 

 

نباید در مورد این نوع چیزها فکر کنم.

 

 

 

 

 

اگر این نوع افکار را نادیده بگیرم، آدم غیر مسئولی خواهم بود.

 

 

 

 

 

اگر کاری در مورد این نوع افکار انجام ندهم احساس بدی خواهم داشت.

 

 

 

 

 

با توجه به اینکه در مورد وقوع چیزهای بد فکر کرده ام ، بنابراین باید برای جلوگیری از وقوع آنها نیز اقدامی کنم.

 

 

 

 

 

باتوجه به اینکه درمورد این چیزها فکر کرده ام، بنابراین من باید دوست داشته باشم که آنها اتفاق بیافتند .

 

 

 

 

 

حالا که من درمورد چپیزهای غلط فکر کرده ام ، بنابراین مسئول هستم که از وقوع آنها جلوگیری کنم.

 

 

 

 

 

این نوع فکر کردن به منزلۀ کمک برایبه وقوع پیوستن آنهاست .

 

 

 

 

 

من باید بتوانم مجدداً افکارم را کنترل کنم.

 

 

 

 

 

این امر می تواند یک نوع پیشگویی باشد.

 

 

 

 

 

نادیده گرفتن این افکار اشتباه است .

 

 

 

 

 

باتوجه به اینکه این نوع افکار زاییدۀ ذهن خود من است ، بنابراین من می خواهم آنها را داشته باشم.

 

 

 

 

 

 

حالا این موارد را درجه بندی کنید.

خرده مقیاس F2

سئوال

4

3

2

1

0

افکارنمی توانند باعث به وقوع پیوستن این چیزها باشند.

 

 

 

 

 

اینها فقط فکر هستند واهمیتی ندارند.

 

 

 

 

 

فکر کردن در مورد وقوع چیزی باعث نمی شود که من مسئول به وقوع پیوستن آن باشم.

 

 

 

 

 

وقتی فردی اجازه می دهد که افکار به ذهنش خطور کنند و به طور طبیعی خارج شوند ، کار غلطی انجام نمی دهند .

 

 

 

 

 

همۀ مردم گهگاهی افکار وحشتناکی

دارند، بنابراین من نباید نگران این یکی باشم.

 

 

 

 

 

داشتن این نوع افکار، بدین معنی نیست که من باید کاری در مورد آنها انجام بدهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب- باورها

در دو هفتۀ گذشته وقتی شما به وسیلۀ این نوع افکار مزاحم و نگران کننده ، ناراحت می شدید ، چقدر باور داشتید که این نوع ایده ها واقعیت دارند ؟

با به کار بردن مقیاس زیر، باورهای خودرا در مورد این نوع ایده ها در زمانی که شما این نوع افکار مزاحم را داشتید، درجه بندی کنید . در روی خط ، نقطه ای را مشخص کنید که به طور کامل در مورد باور شما درزمان داشتن آن افکار صدق می کند .

 

بخش B1

 

من به هیچ وجه این افکار را

باور ندارم

من به طور کامل قبول داشتم که این

افکار واقعی بودند .

اگر من در مقابل این نوع افکار مقاومت نکنم ، این امر بدین معنی است که من فرد غیر مسئولی هستم.

100     90       80       70      60       50       40       30      20     10      0

من مسئول صدمات جدی هستم .

100     90       80       70      60       50       40       30      20     10      0

نمی توانم بگذارم که این افکار واقعیت پیدا کنند.

100     90       80       70      60       50       40       30      20     10      0

اگر حالا اقدامی نکنم ، چیزی اتفاق خواهد افتادکه در آن صورت من مقصر خواهم بود.

100     90       80       70      60       50       40       30      20     10      0

باید مطمئن باشم که چیز وحشتناکی اتفاق نخواهد افتاد .

100     90       80       70      60       50       40       30      20     10      0

نباید در مورد این نوع چیزها فکرکنم.

100     90       80       70      60       50       40       30      20     10      0

اگر این نوع افکار را نادیده بگیرم ، آدم غیر مسئولی خواهم بود .

100     90       80       70      60       50       40       30      20     10      0

اگر کاری در مورد این نوع افکار انجام ندهم ، احساس بدی خواهم داشت .

100     90       80       70      60       50       40       30      20     10      0

با توجه به اینکه در مورد وقوع چیزهای بد فکر کرده ام ، بنابراین باید برای جلوگیری از وقوع آنها نیز اقدام کنم.

100     90       80       70      60       50       40       30      20     10      0

با توجه به اینکه در مورد این چیزها فکر کرده ام ، بنابراین من باید دوست داشته باشم که آنها اتفاق بیفتند.

100     90       80       70      60       50       40       30      20     10      0

حالا که در مورد چیزهای بد فکر می کنم ، بنابراین مسئول هستم که از وقوع آنها جلوگیری کنم.

100     90       80       70      60       50       40       30      20     10      0

این نوع فکر کردن به منزلۀ کمک برای به وقوع پیوستن آنهاست .

100     90       80       70      60       50       40       30      20     10      0

باید مجدداً بتوانم افکارم را کنترل کنم.

100     90       80       70      60       50       40       30      20     10      0

این امر می تواند یک نوع پیشگویی باشد .

100     90       80       70      60       50       40       30      20     10      0

نادیده گرفتن این نوع افکار اشتباه می باشد.

100     90       80       70      60       50       40       30      20     10      0

با توجه به اینکه این نوع افکار زاییدۀ ذهن خودمن است ، بنابراین می خواهم که آنهارا داشته باشم.

100     90       80       70      60       50       40       30      20     10      0

 

بخشB2

حالا این موارد را درجه بندی کنید .

من به هیچ وجه این افکار را

باور ندارم

من به طور کامل  قبول داشتم که این

افکار واقعی بودند .

افکار نمی توانند باعث به وقوع پیوستن این چیزها باشند.

100     90       80       70      60       50       40       30      20     10      0

اینها فقط فکر هستند و اهمیتی ندارند.

100     90       80       70      60       50       40       30      20     10      0

فکر کردن درمورد وقوع چیزی باعث نمی شودکه من مسئول به وقوع پیوستن آن باشم.

100     90       80       70      60       50       40       30      20     10      0

وقتی فردی اجازه می دهد که افکار به ذهنش خطور کنند و به طور طبیعی خارج شوند، کار غلطی انجام نمی دهد .

100     90       80       70      60       50       40       30      20     10      0

همۀ مردم گهگاهی افکار وحشتناکی دارند ، بنابراین نباید نگران این یکی باشم .

100     90       80       70      60       50       40       30      20     10      0

داشتن این نوع افکار ، به این معنی نیست که من بایدکاری در مورد آن انجام دهم .

100     90       80       70      60       50       40       30      20     10      0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمره گذاری مقیاس تفسیرمسئولیت (RIS)

چهار نوع نمره از مقیاس تفسیر مسئولیت استنتاج می شود:

-        بخش1 F: نمره های مربوط به فراوانی را شامل می باشند که بیشترین موارد مسئولیت را نشان می دهند. این نمره ها از محاسبۀ میانگین شانزده مورد به دست می آیند (یعنی به مواردی که هرگز اتفاق نمی افتند = صفر داده می شود و به مواردی که همیشه اتفاق می افتند = چهار داده می شود).

-        بخش2 F:  نمره های مربوط به فراوانی را شامل می باشند که کمترین موارد مسئولیت را نشان می دهند. این نمره ها از محاسبۀ میانگین شش مورد به دست می آیند.

-        بخش1 B: درصد مربوط به باورها را نشان می دهد که برای هریک از افکاری که بالاترین حد مسئولیت را شامل می شود، درجه بندی شده اند (یعنی صفر = من به هیچ وجه این افکار را باور نمی کنم، داده می شود و صد = من به طور کامل قبول داشتم که این افکار واقعی بودند، داده می شود). نمره ها از محاسبۀ میانگین درجه بندی شانزده مورد به دست می آیند.

-        بخش2 B: درصد مربوط به باورها را نشان می دهد که برای هریک از افکاری که بالاترین حد مسئولیت را شامل می شود، درجه بندی شده اند. این نمره ها از محاسبۀ میانگین شش مورد به دست می آیند.

 

نمره ها

2 B

1 B

2 F

1 F

 

منبع: دیوید ویل، و راب ویلسون(2005). وسواس و درمان آن.( ترجمه: سیاوش جمالفر)- نشر ارسباران، چاپ اول. تهران 1385.

 Responsibility Interpretations Scale (RIS)-[1]

روانشناسی بالینی مدیر سایت
نويسنده: Amin Azizi

اضافه کردن نظر


Notice: Undefined variable: agent in /home2/psycholo/domains/psychologytest.ir/public_html/old/plugins/system/helix/core/class.helper.php on line 299 Notice: Undefined variable: agent in /home2/psycholo/domains/psychologytest.ir/public_html/old/plugins/system/helix/core/class.helper.php on line 299 Notice: Undefined variable: agent in /home2/psycholo/domains/psychologytest.ir/public_html/old/plugins/system/helix/core/class.helper.php on line 299 Notice: Undefined variable: agent in /home2/psycholo/domains/psychologytest.ir/public_html/old/plugins/system/helix/core/class.helper.php on line 299