راهنمای خرید نرم افزار

وب سایت روانشناسی امین

فروشگاه روانشناسی

دانلود لیست نرم افزارهای وب سایت روانشناسی امین

مقیاس تفسیر مسئولیت RIS

مقیاس تفسیر مسئولیت (RIS)[1]

می خواهیم بدانیم که عکس العمل شما در مقابل افکار مزاحم دردو هفتۀ گذشته چه بوده است ؟

افکار مزاحم، افکاری هستند که به طور ناگهانی وارد ذهن شما می شوند و ممکن است اختلالی در آنچه که فکر می کنید یا آنچه که انجام می دهید به وجود بیاورند و همیشه این نوع افکار درموقعیت های جداگانه رخ می دهند .آنها ممکن است به صورت کلمات  ، تصورات  ذهنی ، یا یک تکانه باشند ( مانند یک اجبار ناگهانی برای انجام دادن بعضی اعمال ) . ما در مورد آن افکار مزاحمی که غیر قابل قبول هستند صحبت می کنیم .تحقیقات نشان داده اند که بسیاری از مردم در برهه ای از زندگی خود و به نحوی این افکار مزاحم غیرقابل را تجربه می کنند. این افکار می توانند خیلی شدید یا خفیف باشند .بنابراین می توان گفت که این امر به هیچ وجه غیرطبیعی نمی باشد .

نمونه هایی از افکار مزاحم ناخوشایند عبارتند از :

Last Updated on Friday, 24 April 2015 15:26
Register to read more...
روانشناسی بالینی مدیر سایت
Author: Amin Azizi

مقیاس مسئولیت نگرش ها RAS

مقیاس مسئولیت نگرشها(RAS)[1]

این پرسشنامه فهرست نگرش ها یا باورهایی است که مردم دارند.هر مورد را به دقت بخوانید و سپس ببینید که تا چه اندازه با آن موافق یا مخالف هستید. با علامت گذاشتن روی کلمه ای که به بهترین وجه نوع تفکر شما را توضیح می دهد، به هر یک از نگرش ها پاسخ بدهید. دقت کنید که برای هریک از نگرش ها فقط یک جواب انتخاب کنید. با توجه به اینکه افراد متفاوت هستند، بنابراین هیچ پاسخی درست یا غلط نمی باشد.

برای اینکه بدانید نگرشی را که انتخاب می کنید دقیقاً همان چیزی باشد که شما به آن طریق به چیزها دقت می کنید، کافی است که در ذهن خود آنچه را که بیشتر اوقات دوست دارید، داشته باشید.

 

Last Updated on Saturday, 25 April 2015 12:30
Register to read more...
روانشناسی بالینی مدیر سایت
Author: Amin Azizi

مصاحبه حافظه شرح حال (AMI)

مصاحبه حافظه شرح حال (AMI)

 AMI، يك ابزار پ‍ژ‍وهشي مفيد براي بررسي مواردي است كه در آن امكان تفكيك فراموشي پيش­گستر[1] و پس­گستر[2] وجود دارد. براي مثال، بيماراني كه در آزمون­هاي استاندارد تقريباً يكسان عمل مي­كنند، احتمال دارد در اين آزمون عملكرد متفاوتي داشته باشند (بدليو ويلسون[3]، 1986).

اين آزمون براي فاصله سني 18 سال به بالا مناسب است و با هدف از بين بردن محدوديت­هايآزمون­هاي قديمي­تر ابداع و اعتباريابي شده ­است.

Last Updated on Friday, 24 April 2015 15:20
Register to read more...
روانشناسی بالینی مدیر سایت
Author: Amin Azizi

پرسشنامه باورهاي مرتبط با مواد

پرسشنامه باورهاي مرتبط با مواد

با سلام

دوست گرامي ، پرسشنامه زير جهت انجام يك امر پژوهشي است و اطلاعات آن محرمانه و بدون نام مي باشد. خواهشمنديم همكاري لازم را بفرماييد. متشكريم.

 

1- جنسيت :                                      2- سن :                                  3- تحصيلات :        

4- چه مدت پس از ترك مواد ، مصرف  مستمر و روزانه مواد را شروع كرديد؟ لطفا زمان را بر اساس ماه درج كنيد.

در زير فهرست بعضي از عقايد رايج در مورد مصرف دارو آمده است . لطفا هر جمله را بخوانيد و درجه بندي نماييد كه با هر جمله تا چه اندازه اي موافق يا مخالف مي باشيد .

 

Last Updated on Friday, 24 April 2015 15:15
Register to read more...
روانشناسی بالینی مدیر سایت
Author: Amin Azizi

پرسشنامه عقايد وسوسه انگيز ( CBQ)

پرسشنامه عقايد وسوسه انگيز ( CBQ)

لطفا جملات زير را بخوانيد و درجه بندي نماييد كه تا چه اندازه با هر كدام موافق يا مخالف هستيد. لازم به ذكر است كه منظور از هوس در اين پرسشنامه ميل و وسوسه براي مصرف مواد مي باشد.

 

Last Updated on Friday, 24 April 2015 15:13
Register to read more...
روانشناسی بالینی مدیر سایت
Author: Amin Azizi

پرسشنامه عقايد مرتبط با مواد

پرسشنامه عقايد مرتبط با مواد

در زير فهرست بعضي از عقايد رايج در مورد مصرف دارو آمده است . لطفا هر جمله را بخوانيد و درجه بندي نماييد كه با هر جمله تا چه اندازه اي موافق يا مخالف مي باشيد .

 

 

كاملا مخالف

خيلي مخالف

كمي مخالف

خنثي

كمي موافق

خيلي موافق

كاملا موافق

1بدون مصرف مواد زندگي كسل كننده است.

 

 

 

 

 

 

 

2- مصرف مواد تنها راه بالا بردن خلاقيت و باروري من   مي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

3- بدون مواد نميتوانم كار كنم.

 

 

 

 

 

 

 

4- اين تنها راه مقابله با درد در زندگيم مي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

5- من براي توقف مصرف آماده نيستم.

 

 

 

 

 

 

 

6- هوس ها مرا وادار به مصرف ميكند.

 

 

 

 

 

 

 

7- حتي اگر مصرف را متوقف كنم زندگي ام بهتر نخواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

8- تنها راه مقابله با خشم مصرف است.

 

 

 

 

 

 

 

9- اگر ترك كنم زندگي كسل كننده خواهد شد

 

 

 

 

 

 

 

10- من لياقت ندارم با ترك بهبود پيدا كنم.

 

 

 

 

 

 

 

11من به اندازه كافي براي ترك توانايي ندارم

 

 

 

 

 

 

 

12- بدون مصرف نميتوانم اجتماعي باشم.

 

 

 

 

 

 

 

13- مصرف مواد براي من مشكل نيست.

 

 

 

 

 

 

 

14- هوس ها تا زماني كه مواد مصرف نكنم ، از بين نخواهند رفت.

 

 

 

 

 

 

 

15-علت مصرف مواد من كس ديگري بوده است مثلا همسر ، دوست ، اعضاي خانواده

 

 

 

 

 

 

 

16- اگر كسي در رابطه با داروها مشكلي دارد ، علت اصلي اش ارثي است.

 

 

 

 

 

 

 

17- من بدون مواد نميتوانم آرام باشم.

 

 

 

 

 

 

 

18- داشتن اين مشكل دارويي به معناي آن است كه اصولا آدم بدي هستم.

 

 

 

 

 

 

 

19- بدون مصرف مواد نميتوانم اضطرابم را كنترل كنم.

 

20- اگر مواد را مصرف نكنم نميتوانم زندگي خود را با نشاط كنم.

 

 

 

 

 

 

 

 

Last Updated on Friday, 24 April 2015 15:10
Register to read more...
روانشناسی بالینی مدیر سایت
Author: Amin Azizi

سیاهه شادکامی فوردایس - اصفهان

سیاهه شادکامی فوردایس - اصفهان

باتوجه به خصوصیات افراد شادکام ، فوردایس مهارتهایی را برای افزایش شادکامی افراد بهنجار پیشنهاد کرده است این برنامه را اصول چهارده گانه شادمانی نامیده است وی برای هرکدام از اصول چهارده گانه سه سوال در نظر گرفت سه سوال نیز برای سنجش شادکامی کلی در سیاهه قرار داد

روایی

پایایی

شیوه نمره گذاری

تفسیر نمرات و هنجاریابی

Last Updated on Saturday, 07 March 2015 14:42
Register to read more...
روانشناسی بالینی مدیر سایت
Author: Amin Azizi

Agoraphobic cognitions questionnaire

Agoraphobic cognitions questionnaire

Below are some thought or ideas that may pass through your mind when you are nervous or frightened. Please indicate how often each thought occurs when you are nervous. Rate from 1-5 using the scale below:

Last Updated on Sunday, 14 December 2014 16:06
Register to read more...
روانشناسی بالینی مدیر سایت
Author: Amin Azizi

Behaviour and Personality Questionnaire For Children

Cambridge University Behaviour and Personality Questionnaire For Children

NOTE: This questionnaire is to be completed by the parent/guardian of each child aged 4 and above. Please complete all three pages.

Name ………………………………………………

Date of Birth (Month in words) ………………… Today's date (Month in words)……………….

Address………………………………………………………………………………………………….

Please answer each of the following questions about your child or the person who is under your care by ticking a box that reflects your answer to the question most appropriately. If there is any question that you feel not able to comment‚ please ask your son‚ daughter‚ partner or the person to answer.

Last Updated on Sunday, 14 December 2014 16:02
Register to read more...
روانشناسی بالینی مدیر سایت
Author: Amin Azizi

Family Therapy for Anxiety

Adjunctive Couple/Family Therapy for Anxiety Disorders Study

RELATIVES RESPONSES TO THE ANXIETY DISORDER SCALE (R-RADS)

Pt’s code: _____ Family member (circle): spouse/partner mother father

Assessment (circle): pretreatment Session 4 Session 8 Posttest Follow-up

Last Updated on Sunday, 14 December 2014 16:00
Register to read more...
روانشناسی بالینی مدیر سایت
Author: Amin Azizi